Call for Proposals open 15 april

Call open: 15 april 2018
Sluiting: 15 juni 2018

Het Fieldlab UPPS nodigt design gedreven MKB-ers en creatieve professionals uit projectvoorstellen rondom het ontwerpen van Utra Personalised Products & Services in te dienen.

In de eerste Call worden 3 tot 5 projecten gehonoreerd. Voor deze projecten is 50% matchingsfinanciering beschikbaar vanuit CLICKNL. De bijdrage van het bedrijf of de creatieve professional bedraagt minimaal 50% van de projectomvang in cash of in uren

Door 3D data is een rijke informatiebron voor het ontwerpen van goed passende producten veel dichterbij gekomen. De kansen die hierdoor ontstaan voor toepassingen binnen sport, mode, gezondheid en veiligheid zijn nog lang niet benut. De ontwerpaanpak voor UPPS staat nog in de kinderschoenen. Fieldlab UPPS gaat uitdagingen voor het ontwerpen van UPPS op basis van praktijkgerichte vraagstukken aan en deelt de resultaten tijdens Meet UPPS.

Fieldlab UPPS biedt ondersteuning door experts rondom het ontwerpen van UPPS en er kan worden geëxperimenteerd met faciliteiten zoals 3D scanners, en –printers. De standplaats is TU Delft.

Creatieve professionals en design gedreven MKB-bedrijven worden uitgenodigd om projectplannen in te dienen waarmee we samen UPPS-kennis kunnen ontwikkelen, in de domeinen gezondheid, sport, veiligheid & fashion.

Tijdpad 2018

Op korte termijn wordt een aantal activiteiten georganiseerd om het netwerk rondom UPPS te versterken, projectvoorstellen op te halen en kennis te delen:
15 april        call open

16 mei         1e Meet UPPS, TU Delft, afdeling industrieel ontwerpen

15 juni         sluitingsdatum

Nieuwe activiteiten worden later bekendgemaakt.

Meedoen
Om u in te schrijven dient u voor 15 juni 2018 een projectplan als PDF op te sturen naar m.k.idema@tudelft.nl.

Alle informatie, de voorwaarden en de template zijn hier verkrijgbaar.