MEET UPPS 6 JUNI

2de MEET UPPS FIELDLAB UPPS 6 juni 13.30-17.30 uur

Meer weten over het ontwerpen van Ultra Personalised Product & Services, uitvinden of deze strategie iets voor jouw bedrijf kan betekenen of heb je ideeën voor een projectvoorstel? Kom dan naar de tweede Meet UPPS van het Fieldlab UPPS op donderdagmiddag 6 juni bij de faculteit Industrial Design Engineering van de TU Delft.

Fieldlab UPPS heeft als doel de kennisontwikkeling rondom het ontwerpen van ‘ultra gepersonaliseerde producten en services’ (UPPS) te versnellen door bedrijven en creatieve professionals de mogelijkheid te bieden om in een samenwerking met het Fieldlab kennis en ervaring op te doen.  Hierbij kunnen zij gebruik maken van de expertise van Fieldlab UPPS en haar faciliteiten, onder meer 3D-scanners en 3D-printers. Voor ingediende projecten is vanuit CLICKNL 50% matchingsfinanciering beschikbaar (voor publiek private samenwerkingen) met een maximum van 15.000,- .

Via CLICKNL is een call uitgegaan voor het indienen van projectvoorstellen, deze is open vanaf 1 mei tot 20 juni.  

Doel Meet UPPS

Deze tweede Meet UPPS is bedoeld om inspirerende voorbeelden van UPPS te geven, kennis van de lopende projecten van het Fieldlab te delen, de tweede call toe te lichten en hierover vragen te beantwoorden en een podium te geven aan nieuwe projectpitches.

Voor wie
De Meet UPPS staat open voor bedrijven en creatieve professionals. Heb je een idee voor een project op het gebied van het ontwerpen van UPPS of wil je meer weten over de mogelijkheden, schrijf dan nu in!

Locatie
Landbergstraat 15Wim Crouwel zaal

Programma 
13.30  inloop en kennismaking
13.45  welkom +  algemene introductie Fieldlab
14.00  pitches lopende projecten Fieldlab UPPS
14.30  uitleg 2e Call
14.45  drinken en rondleiding
15.30  pitches nieuwe projecten
16.30  borrel en netwerken
17.30  eind

Schrijf in voor 30 mei!
Schrijf je via deze link in als je wilt deelnemen aan de bijeenkomst en beschrijf kort welke projectideeën je hebt voor Fieldlab.

2e Meet UPPS Fieldlab UPPS
datum: 6 mei 2019 13.30 -17.30 uur
locatie: Wim Crouwel zaal, Landbergstraat 15, 2628 CE Delft

Het Fieldlab UPPS is opgezet in het kader van de Topsector Creatieve Industrie en wordt gecoördineerd door TU Delft faculteit  Industrial Design Engineering

Meer informatie over UPPS  www.upps.nl

Meer informatie: M.K.Idema@tudelft.nl