VERSLAG TWEEDE MEET-UP FIELDLAB UPPS

Donderdagmiddag 6 juni 2019

Tijdens de tweede meet UPPS  van Fieldlab UPPS bij de TU Delft, afdeling Industrieel Ontwerpen, werd kennis gedeeld van een aantal lopende projecten en werden nieuwe projecten gepitcht door de belangstellenden, waarna een rondleiding langs faciliteiten van het Fieldlab werd verzorgd en kon worden genetwerkt.

Na de inloop en algemene kennismaking volgde een algemene introductie rondom het ontwerpen van Ultra Personalised Product & Services. Hierna presenteerden projectleden  van Personalised Knitwear, STRIKKS en Geosatis de bevindingen van de projecten.

Personalised Knitwear heeft gewerkt aan het proces van het persoonlijk (DIY) opmeten van maten door consumenten thuis, waarna een trui op maat wordt gebreid. Strikks presenteerde een virtuele weergave van gepersonaliseerde consumentenkeuzes, ook voor breiwerk. Voor Geosatis werd gewerkt aan een nieuw en geoptimaliseerd maatsysteem voor gevangen die een enkelband dragen. Deze banden passen beter en zitten comfortabeler. Dit project gaat nu de testfase in.

De pitches van Imcomet en Caladrius Technologies betroffen beide een systeem waarin op het gezicht goed passende patches, de vormen van het gezicht volgend, moeten worden aangebracht. Het ene project met betrekking tot behandeling van huidkanker, het tweede met cosmetische doeleinden. Voor beide projecten zullen projectvoorstellen worden ingediend. Daarnaast presenteerde White Lioness zich met een systeem (Packhunt.io) om UPPS producten online te presenteren.