Personalised Knitwear

Personalised Knitwear

Kleding on-demand produceren levert een duurzaamheidswinst van potentieel 30% op. Op dit moment wordt 30% van de kleding nooit gedragen doordat voorraden niet aansluiten bij de vraag van de consument. Kleding ‘fully fashioned’ breien levert nog een winst van 15% doordat er geen snijverliezen zijn.

Kleding on-demand produceren maakt het ook mogelijk de kleding geheel persoonlijk en op maat te maken. Dergelijke goed passende, unieke kledingstukken zullen door de gebruikers veelal langer gedragen worden, wat ook een bijdrage levert aan de verduurzaming van de keten. Nieuwe technologieën maken het mogelijk om op maat gepersonaliseerde kleding online aan te kopen. Denk aan Bodyscanning, VR en virtueel passen.

Het invoeren van de eigen maten.

 Opzet

De vragen die in dit project centraal stonden waren:

1. Onderzoek naar de gewenste klantinteracties om de klant te ondersteunen in het proces. Ontwikkel de beste methode om een klant zichzelf te laten opmeten (DIY) in een online omgeving. Hierin zijn zowel het ontwerp van de interface en de details van de op te meten maten van belang.

2. Ontwikkelen van een concept UPPS (of deel er van) met focus op het virtueel passen. Wat is de gebruikerservaring bij visualisatie van gepersonaliseerd kledingstuk gebaseerd op geselecteerd vormmodel (vorm parameters koppelen aan lichaamsmaten (regressie correlatie)) in vergelijking met visualisatie gebaseerd op 3D scan;

3. Haalbaarheid onderzoeken bij 20 gebruikers, inclusief test met geproduceerde breiwerken.

Werkwijze

Aan het project hebben twee onderzoekers van het Fieldlab, een afstudeerder, en de twee eigenaren van Personalized Knitwear gewerkt.

De afstudeerder heeft zich gefocust op het ontwikkelen van de software tool om een trui te configureren en te passen en dit te testen. Over alle stappen is gezamenlijk nagedacht.

Er is in dit project onderzoek gedaan naar de gewenst klantinteractie. Dit is gedaan door middel van het testen van reeds bestaande apps en door het testen van deeloplossingen voor deel stappen uit het gehele proces.

Op basis van statistisch onderzoek van de onderzoekers van het Fieldlab is duidelijk geworden dat het niet noodzakelijk is alle lichaamsmaten zelf te meten, maar dat op basis van 3 tot 5 gemakkelijk te meten maten, de andere lichaamsmaten voorspeld kunnen worden.

Belangrijk onderdeel van het onderzoek was de test in de praktijk. Daarbij hebben 13 proefpersonen een trui voor zichzelf geconfigureerd en virtueel gepast. Deze truien zijn ook daadwerkelijk geproduceerd. Ook de evaluatie van het uiteindelijke product ten op zichtte van de verwachting op basis van het virtueel passen is uitgevoerd. Onderstaand is te zien hoe de visualisatie van het virtueel passen er uit ziet, ten opzichte van het echt passen van het gebreide product.


Het proces van het configureren van de trui ziet er in grote lijnen zo uit:

Conclusies

De ontwikkelde klantinteractie werkt goed voor deze doelgroep. De software is gemakkelijk te gebruiken en het virtueel passen heeft meerwaarde voor de gebruiker.

Voor de klant is het (nog) lastig om het product virtueel te beoordelen om de ‘look and feel’ van het product moeilijk te beoordelen is van een beeldscherm.

Voor de toekomst, is de eerst volgende stap om meer bekendheid te geven aan het idee en in een point of sale, samen met de klant de trui te configureren. Op termijn zal deze stap minder nodig zijn, als de dienst bekender wordt en mensen meer gewend zijn om kleding zelf te configureren en stoffen online te beoordelen. Ook het verbeteren van de visualisatie zal daar aan bijdragen.

Voor wat betreft het meten van lichaamsmaten is het waardevol te weten dat je slechts een paar maten in feite hoeft te vragen, om toch een goede voorspeller te hebben van alle benodigde lichaamsmaten. Hierbij kan het nog wel zinvol zijn checks in te bouwen, zoals het opmeten van eigen kledingstukken.

Webpagina virtueel personaliseren die is ontwikkeld.
webagina virtueel passen die is ontwikkeld.

Toepasbaarheid

De toepasbaarheid van de ontwikkelde oplossing en de kennisbijdrage is goed.

Knelpunt voor het businessmodel is op dit moment de hoge productiekosten. Er zal op een andere manier geproduceerd moeten worden om een haalbare kostprijs te halen. Gedacht wordt aan 3D breien. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met het Fieldlab ‘3D Fashion on Demand’ van de Hogeschool van Amsterdam.

Vergelijking tussen de virtuele en werkelijke fitting.

Neem voor meer informatie contact op met Anton Jellema: A.H.Jellema@tudelft.nl