Project aanvragen

Hoe werkt het?

Het bedrijf stelt een Projectplan op in overleg met Fieldlab UPPS. Hierin wordt naast de precieze opdracht ook duidelijk hoe de rol van het bedrijf is en hoe bijdrage van het bedrijf zal worden ingebracht.

Het bedrijf brengt minimaal 50% van de totale kosten in middels betaling of ‘in kind’ bijdrage in de vorm van uren, tegen een max. uurtarief € 60,-/uur inclusief BTW. Per bedrijf wordt maximaal €10.000,- inclusief BTW door CLICKNL bijgedragen.

Het Fieldlab UPPS team beoordeelt of een project aansluit bij de doelstellingen en geeft een go of no go.

Er moet een overeenkomst worden getekend met de TU Delft en het bedrijf voorafgaand aan de start van het project; het projectplan wordt als bijlage bij het contract gevoegd. Een factuur voor het project wordt, indien relevant, bij aanvang van het project verzonden. En dient betaald te zijn voor afronding van het project.

Het bedrijf houdt een urenadministratie bij ter verantwoording van de ‘in kind’ uren die in het project worden gestoken.

Het bedrijf levert binnen een maand na afronding van het project een rapportage op, die samen met de urenadministratie, aan de contactpersoon van het Fieldlab wordt aangeleverd.

De resultaten worden binnen en buiten het Fieldlab gedeeld.

Deelname aan tenminste 1 Meet-UPPS bijeenkomst is vereist.

Over IP worden per project aparte afspraken gemaakt in de overeenkomst
Voor de eerste call, waarin 3 tot 5 projecten worden gehonoreerd is de sluitingsdatum 15 juni. Later wordt bekeken of een twee call wordt uitgezet.

 

NB: het Fieldlab loopt tot medio 2019, de laatste projecten starten uiterlijk februari 2019.

Meer weten?

Neem contact op met Marijke Idema.

 

Zij kan je meer vertellen over de verschillende soorten projecten, het stappenplan en de voorwaarden voor het meedoen.