STW-subsidie voor voorstel Next UPPS

stw-connecting-innovators-rgb-transparantEr zijn binnen het Smart Industry-programma zes onderzoeksvoorstellen gehonoreerd. Een daarvan is het voorstel voor Next UPPS (Ultra-Personalised Products and Services, ultra-gepersonaliseerde producten en diensten). Dr. Jouke Verlinden van de faculteit Industrieel Ontwerpen (TU Delft) is projectleider.

Next UPPS
Producten die zijn ontworpen voor massaproductie, voldoen niet aan de persoonlijke behoeften van veel mensen. Vaak is een precieze en persoonlijke aanpak essentieel. Opkomende digitale technologieën zoals 3D-scanners, clouddiensten en geavanceerde productie maken ware ‘massapersonalisatie’ mogelijk. Op dit moment ontbreekt het aan ontwerpmethodes voor een dergelijke gepersonaliseerde productie, waarbij opkomende digitale fabricage wordt gecombineerd met ontwerp.

Next UPPS, geïnitieerd door prof. Daan van Eijk van Design United, heeft als doel om een geïntegreerde ontwerpmethodologie voor Ultra-Personalised Products and Services (UPPS) te ontwerpen. Dit zal leiden tot waardevolle oplossingen voor complexe digitale ontwerpworkflows. In een uniek interdisciplinair samenwerkingsverband tussen de TU Delft (dr.ir. Jouke Verlinden, prof. Charlie Wang), TU Eindhoven (dr.ir. Stephan Wensveen, prof. Ron Wakkery) en Universiteit Twente (dr.ir. Tom Vaneker, prof. Fred van Houten), samen met de Nederlandse productie-industrie en ontwerpstudio’s, zal Next UPPS met drie promovendi en een postdoc de drijvende kracht vormen achter de kennisoverdracht en tools van lab naar productie. Het project bestaat uit een verzameling van longitudinale casestudies: ademhalingsmaskers die de slaap verbeteren, beschermende werkkleding tegen gevaar en passende schoenen voor veiligheid en meer. Het eindresultaat van dit project zal ervoor zorgen dat massapersonalisatie een nieuwe trend wordt, doordat de eindgebruikers direct bij de ontwerppraktijk worden betrokken met eenvoudig te gebruiken ontwerptools.

Meer informatie

Bron: Faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft