1ste MEET UPPS FIELDLAB UPPS 16 mei 14-17 uur

Op 16 mei vindt de eerste Meetup van het Fieldlab UPPS plaats op de faculteit Industrial Design van de TU Delft.

Fieldlab UPPS heeft als doel de kennisontwikkeling rondom het ontwerpen van ‘ultra gepersonaliseerde producten en services’ (UPPS) te versnellen door bedrijven en creatieve professionals de mogelijkheid te bieden om samen met het Fieldlab kennis en ervaring op te doen.
Hierbij kunnen zij gebruik maken van de expertise van Fieldlab UPPS en haar faciliteiten, ondermeer 3D scanners en 3D printers. Voor ingediende projecten is 50% matchingsfinanciering beschikbaar (max. 10K per deelnemer).

Half april is een call uitgegaan voor het indienen van projecten.
Deze eerste Meet UPPS is bedoeld om inspirerende voorbeelden van UPPS te delen, deze call toe te lichten, vragen te beantwoorden en projectvoorstellen te bespreken.

Voor wie
De Meet UPPS staat open voor bedrijven en creatieve professionals.

Programma
14.00   Inloop en rondleiding (start 14.15)
14.45  UPPS voorbeelden
15.30  Fieldlab UPPS, toelichting call
16.00  Pitches projectideeën door potentiele deelnemers
17.00  borrel

Schrijf in voor 9 mei!

Je kunt hier kenbaar maken dat je wilt deelnemen aan de bijeenkomst. Wij laten je z.s.m. weten of je deelname definitief is. In het formulier wordt gevraagd het project idee globaal toe te lichten.

Het Fieldlab UPPS is opgezet in het kader van de Topsector Creatieve Industrie en wordt gecoördineerd door TU Delft faculteit  Industrial Design Engineering

Meer informatie www.upps.nl

 

Details

1e Meet UPPS Fieldlb UPPS
16 mei 2018 14-17 uur

Locatie: Norbert Roozenburgzaal, Landbergstraat 15, 2628 CE Delft

Meer informatie: M.k.Idema@tudelft.nl

 

Doe mee